Rots en water weerbaarheidstraining op school

 

Let op: 

Ik train geen hele klassen in een keer omdat ik er niet achter sta als pedagoge, omdat ik de kinderen dan niet goed genoeg kan horen, zien en helpen. Je kunt mij gerust een bericht sturen wanneer je me nodig hebt bij kleinere groepjes of naschoolse rots en water trainingen.

Rots & Water weerbaarheidstraining is een psycho-fysieke sociale vaardigheidsheids-training. Deze training is geschikt voor zowel jongens als meisjes die sociale vaardigheden graag op een sportieve manier aan willen leren. Door het doen van oefeningen en spelletjes krijgen ze meer zelfvertrouwen en zelfbeheersing. De rots staat daarbij voor stevigheid, op jezelf vertrouwen en je eigen weg durven kiezen. Dit kan je bijvoorbeeld helpen om om te gaan met groepsdruk. Het water leert kinderen meebewegen, open te staan voor de mening van anderen en zich te verplaatsen in de ander. Bij de waterhouding staan vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal. De kinderen leren dit door met hun lichaam bezig te zijn, maar ook door te communiceren. Ze worden sterker en behendiger, leren omgaan met agressie en conflicten en krijgen meer controle over hun lichaam, emoties en gedachten. En het is vooral heel leuk om te doen!’

Lees meer over de rots en water weerbaarheidstraining op school

We trainen in lekker zittende kleding en op blote voeten. Het is een psycho-fysieke training. Dit betekent oefeningen doen; ervaringen opdoen waarbij voelen, denken en doen op elkaar worden aangesloten. Door te bewegen worden deze koppelingen in de hersenen gemaakt. Je leeft in je lichaam. Als je lichaam rustig voelt, ben je ook rustig naar buiten toe. Lichaamstaal is 80% van de communicatie.

Waar werken we aan?

Er wordt gewerkt aan onder andere: stevig staan, focussen, opkomen voor jezelf, inzetten van houding, uitstraling en stemgebruik, eigen grenzen voelen en stellen, de grenzen van de ander herkennen en respecteren, betrouwbaar zijn en de ander versterken, jezelf verdedigen, jezelf ontspannen, samenwerken en omgaan met groepsdruk en stress. Dit in combinatie met het ontwikkelen van mentale en sociale vaardigheden.

Wat is het resultaat?

Het resultaat is dat kinderen zich veiliger voelen en steviger in hun schoenen komen te staan. Ze kunnen verschillende (conflict)situaties beter het hoofd bieden en op de juiste manier reageren. De ene keer kunnen ze flexibel zijn als water. De andere keer kunnen ze zich stevig als een rots opstellen. Ze ontwikkelen betere communicatie vaardigheden en meer lichaamsbewustzijn. Hierdoor groeit ook hun emotioneel bewustzijn. Zo leren ze hun eigen gevoelens beter te begrijpen en onder woorden te brengen. Ook in de klas kunnen veranderingen merkbaar zijn, zoals: meer tolerantie en begrip voor elkaars eigenheid, beter kunnen samenwerken, voor je mening durven uitkomen, meer behulpzaamheid en minder pestgedrag.

Heb jij interesse in een rots en water weerbaarheidstraining voor jou school? Mail of bel me dan gerust voor een vrijblijvend gesprek op info@zelfvertrouwenvergroten.nl of bel me op: 06-44124646

Wil je zien hoe rots en water gaat? Kijk dan even op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=9dWH_Pz-blo

School inschrijven

Observeren in de klas

Kinderen hebben verschillende manieren om zich (verbaal en non-verbaal) te uiten en om iets duidelijk te maken. Sommigen kunnen hun gevoelens en gedachten al goed onder woorden brengen, maar veel kinderen vinden dit nog lastig. Ze reageren met boosheid of beginnen te huilen, ook dit is een manier van communiceren. Wij moeten als volwassenen deze signalen oppikken om erachter te komen wat ze ons willen vertellen. Door objectief en doelgericht het gedrag van kinderen te observeren krijg je antwoord op deze vraag. De mate waarin je de signalen van kinderen herkent en deze interpreteert wordt sensitiviteit genoemd. Hoe je hier uiteindelijk op reageert heeft te maken met responsiviteit.

Meer over observeren in de klas

Sommige kinderen kunnen zich niet veilig voelen in de klas, of reageren op een bepaalde manier waardoor de groepscohesie van de klas wellicht in gevaar gebracht zou kunnen worden. Je krijgt dan vaak na-aap gedrag, een ongezellige sfeer of nog veel erger. Soms is het voor een leerkracht best moeilijk om precies te ondervinden waar het mee te maken heeft omdat je er dan zelf in zit en ook nog andere dingen te doen hebt. Het zou dan fijn kunnen zijn om iemand van buitenaf te vragen die als ware met een helicopterview zonder oordeel of invullen puur naar de klas kijkt.

Na een observatie kunnen we samen kijken naar de bevindingen en zou ik eventuele handvatten kunnen geven om mee aan de slag te kunnen. Ook voor een rots en water training met de klas zou een observatie in de klas handig kunnen zijn om te kijken naar de doelen waar we aan kunnen gaan werken.

De kosten voor een observatie zijn: € 65,- per uur

Wil jij graag dat ik kom observeren? Neem dan contact met me op via de mail info@zelfvertrouwenvergroten.nl of bel me gerust op: 06-44124646

Ook als ouder zou je een observatie aan kunnen vragen voor jouw kind, uiteraard in overleg met de leerkracht. Je kunt me mailen op: info@zelfvertrouwenvergroten.nl of bellen op: 06-44124646