Observeren in de klas

 

Kinderen hebben verschillende manieren om zich (verbaal en non-verbaal) te uiten en om iets duidelijk te maken. Sommigen kunnen hun gevoelens en gedachten al goed onder woorden brengen, maar veel kinderen vinden dit nog lastig. Ze reageren met boosheid of beginnen te huilen, ook dit is een manier van communiceren. Wij moeten als volwassenen deze signalen oppikken om erachter te komen wat ze ons willen vertellen. Door objectief en doelgericht het gedrag van kinderen te observeren krijg je antwoord op deze vraag. De mate waarin je de signalen van kinderen herkent en deze interpreteert wordt sensitiviteit genoemd. Hoe je hier uiteindelijk op reageert heeft te maken met responsiviteit.

Meer over observeren in de klas

Sommige kinderen kunnen zich niet veilig voelen in de klas, of reageren op een bepaalde manier waardoor de groepscohesie van de klas wellicht in gevaar gebracht zou kunnen worden. Je krijgt dan vaak na-aap gedrag, een ongezellige sfeer of nog veel erger. Soms is het voor een leerkracht best moeilijk om precies te ondervinden waar het mee te maken heeft omdat je er dan zelf in zit en ook nog andere dingen te doen hebt. Het zou dan fijn kunnen zijn om iemand van buitenaf te vragen die als ware met een helicopterview zonder oordeel of invullen puur naar de klas kijkt.

Na een observatie kunnen we samen kijken naar de bevindingen en zou ik eventuele handvatten kunnen geven om mee aan de slag te kunnen.

De kosten voor een observatie zijn: € 65,- per uur

Wil jij graag dat ik kom observeren? Neem dan contact met me op via de mail info@zelfvertrouwenvergroten.nl of bel me gerust op: 06-44124646

Ook als ouder zou je een observatie aan kunnen vragen voor jouw kind, uiteraard in overleg met de leerkracht. Je kunt me mailen op: info@zelfvertrouwenvergroten.nl of bellen op: 06-44124646