Rots en water weerbaarheidstraining

Rots en water weerbaarheidstraining

Gaat het niet goed op school met je kind? Is je kind snel boos? Vind je kind het moeilijk om nieuwe vrienden te maken? Heeft je kind soms het gevoel dat niemand hem/haar begrijpt?

Een Rots en water weerbaarheidstraining ( groep) kan jouw kind helpen om voor zichzelf op te komen én om beter met andere mensen om te gaan. Rots en Water is een fysieke weerbaarheidstraining voor kinderen waarin ze vooral gaan ervaren (bewustwording) door te doen (bewegen). Deze wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek is een van oorsprong Nederlands product dat opgezet is door Freerk Ykema.

Door te oefenen en te praten met andere kinderen leert je kind om in te schatten wanneer hij/zij een Rots kan zijn en wanneer Water. De Rots staat voor weerbaarheid: voor jezelf opkomen, jezelf kunnen verdedigen en in jezelf vertrouwen. Het Water staat voor solidariteit: dat betekent dat je je in kunt leven in andere mensen en dat je jezelf kunt beheersen wanneer je bijvoorbeeld heel boos wordt.

Lees hier meer over de rots en water weerbaarheidstraining
Filmpje rots en water weerbaarheidstraining

Wat leert jouw kind bij een rots en water weerbaarheidstraining?

 • Bewust worden van zijn/haar lichaam
 • Stevig en sterk te staan
 • Ademhaling te gebruiken
 • Concentreren
 • Bewust worden van lichaamshouding van zichzelf en anderen
 • Aanvoelen en aangeven van grenzen
 • Leren omgaan met conflicten
 • Samenwerken
 • Ontwikkelen van meer zelfvertrouwen
 • Gebruiken van de Rots kwaliteit (voor mezelf opkomen, weten wat ik wil)
 • Inzetten van de Water kwaliteit (samenwerken, rekening houden met anderen)

Voor wie is een rots en water weerbaarheidstraining geschikt?

Voor kinderen van 6-10 jaar. (groepen van 6-10) (Is jouw kind jonger of ouder en wil je toch graag dat het aansluit bij een rots en water groepstraining? Neem dan even contact met me op, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. info@zelfvertrouwenvergroten.nl of bel naar 06-44124646)

Die bijvoorbeeld wat steviger in hun schoenen willen leren staan, als je kind gevoelig is voor de mening van een ander, onzeker is, gepest wordt of anderen pest, druk is, concentratieproblemen heeft, sociaal onhandig is, moeite heeft om voor zichzelf op te komen.
Ieder kind kan op zijn eigen wijze van de rots en water training leren. Het doel is om je kind te verrijken en versterken. Je kind bewust, fysiek sterker en mentaal krachtiger te maken. De training kan een mooie toevoeging zijn voor zijn / haar sociale en emotionele ontwikkeling.

(Mocht jouw kind een andere leeftijd hebben of komen de datums en tijden je niet uit, dan is wellicht een individuele weerbaarheidstraining wat voor jullie? Neem gerust contact met me op om samen naar de mogelijkheden te kijken).

 

 

 

Ouders worden betrokken bij de rots en water weerbaarheidstraining
Vergoeding zorgverzekeraar

Praktische informatie

De rots en water weerbaarheidstraining (groep) bestaat uit:

- 1 x telefonisch kennismakingsgesprek vooraf (indien gewenst)
- 8 x lessen rots en water training a 1 uur per les 
- 1e les mogen de ouders het 1e kwartier mee doen met het kennismakingsspel
(i.v.m. corona is dit tijdelijk niet mogelijk)

- De training gaat door bij minimaal 4 aanmeldingen (anders individuele training mogelijk)
- Elk kind krijgt een map mee voor thuis met daarin een opdracht voor die week.
(de map moet dus elke week mee terug voor een nieuw blad en het bespreken van de opdracht.)

- Ouders krijgen na elke training een mail met samenvatting en handvatten voor thuis
- Locatie: Assendelft (15 minuten vanaf Zaandam en 15 minuten vanaf Amsterdam)

- Kosten: €169 per kind

Datums en tijden rots en water weerbaarheidstrainingen

Individuele rots en water weerbaarheidstraining kind

Sommige kinderen vinden het gewoonweg niet fijn om samen met anderen in groepsverband aan hun doelen te werken. Of de datums of tijden van de groepstraining komen niet goed uit op dat moment. Dan is een individuele rots en water training voor uw kind een goede oplossing.

Ik adviseer steeds vaker ouders met bijvoorbeeld hoog sensitieve kinderen of overprikkelde kinderen of veel doelen om aan te werken een individuele rots en water training bij mij te volgen. Hoog sensitieve kinderen hebben namelijk al genoeg aan de diverse prikkels van de gehele dag en krijgen dan teveel prikkels binnen met andere kinderen om zich heen, waardoor er moeizamer aan de doelen gewerkt kan worden.
Een individuele rots en water training kan en mag op elke willekeurige leeftijd. Het gaat mij om de doelen waar we samen aan gaan werken.

Dagen en tijden van de rots en water weerbaarheidstraining gaan in overleg

Ik begrijp dat sommige mensen soms moeilijk zitten in hun tijd vanwege school, sporten of andere bezigheden, we komen er vast samen uit om een passende dag en tijd te vinden.

Lees meer over de individuele rots en water weerbaarheidstraining

Rots en Water weerbaarheidstraining op school

Rots & Water weerbaarheidstraining is een psycho-fysieke sociale vaardigheidsheids-training. Deze training is geschikt voor zowel jongens als meisjes die sociale vaardigheden graag op een sportieve manier aan willen leren. Door het doen van oefeningen en spelletjes krijgen ze meer zelfvertrouwen en zelfbeheersing. De rots staat daarbij voor stevigheid, op jezelf vertrouwen en je eigen weg durven kiezen. Dit kan je bijvoorbeeld helpen om om te gaan met groepsdruk. Het water leert kinderen meebewegen, open te staan voor de mening van anderen en zich te verplaatsen in de ander. Bij de waterhouding staan vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal. De kinderen leren dit door met hun lichaam bezig te zijn, maar ook door te communiceren. Ze worden sterker en behendiger, leren omgaan met agressie en conflicten en krijgen meer controle over hun lichaam, emoties en gedachten. En het is vooral heel leuk om te doen!'

Lees meer over de rots en water weerbaarheidstraining op school

Observeren in de klas

Kinderen hebben verschillende manieren om zich (verbaal en non-verbaal) te uiten en om iets duidelijk te maken. Sommigen kunnen hun gevoelens en gedachten al goed onder woorden brengen, maar veel kinderen vinden dit nog lastig. Ze reageren met boosheid of beginnen te huilen, ook dit is een manier van communiceren. Wij moeten als volwassenen deze signalen oppikken om erachter te komen wat ze ons willen vertellen. Door objectief en doelgericht het gedrag van kinderen te observeren krijg je antwoord op deze vraag. De mate waarin je de signalen van kinderen herkent en deze interpreteert wordt sensitiviteit genoemd. Hoe je hier uiteindelijk op reageert heeft te maken met responsiviteit.

Lees meer