Wat is weerbaarheid?

Als je weerbaar bent kun je op een passende manier opkomen voor jezelf. Je kunt dan met respect voor de ander je grenzen trekken. Weerbaarheid werkt preventief. Het voorkomt machtsmisbruik of geweldservaringen en de kans is groter dat het geweld stopt als je effectief reageert. Een belangrijke voorwaarde voor weerbaarheid is een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Hierdoor zul je beter voor jezelf opkomen en zonodig hulp halen.

Ja-, nee- en twijfelgevoelens spelen een rol bij het opkomen voor jezelf. Je bewust zijn van deze gevoelens is belangrijk om te kunnen merken of iemand jouw grenzen overschrijdt.

In weerbaarheidstrainingen oefen je verschillende vormen van gedrag die kunnen voorkomen dat je slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag, of dat je grensoverschrijdend gedrag gaat plegen. In de cursussen en trainingen werken deelnemers vooral aan het vergroten van hun eigenwaarde en zelfvertrouwen. Ook wordt veel aandacht besteed aan ja-, nee- en twijfelgevoelens.

DSC_0778

Kijk voor meer informatie over de individuele weerbaarheidstrainingen op de volgende link:

Individuele weerbaarheidstraining

Kijk voor meer informatie over de weerbaarheidstrainingen 5-8 jaar op de volgende link:

Weerbaarheidstraining 5-8 jaar

Kijk voor meer informatie over de weerbaarheidstrainingen 8-12 jaar op de volgende link:

Weerbaarheidstraining 8-12 jaar